اقدامات اکسسوری در مبارزه با کرونا

اقدامات اکسسوری در جریان کرونا

همان طور که می دانید رعایت نکات بهداشتی که از سمت سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است، مهم ترین سلاح در پروسه مبارزه با ویروس تازه متولد شده کرونا است.

در این راستا، اکسسوری نیز به عنوان عضو کوچکی از جامعه جهانی مبارزه کنندگان این ویروس، به زعم خود از این قاعده مستثنی نخواهد بود و سهم خود را هرچند ناچیز برای حفظ سلامت عمومی هموطنان عزیزمان ایفا خواهد کرد.

تلاش کلیه نیروهای اکسسوری، رعایت پروتکل های بهداشتی در تمامی مراحل حمل و نقل محصول تا زمانی است که به دست شما عزیزان برسد.

همچنین در راستای این تلاش همراه هر محصول یک پد الکی نیز قرار داده شده است؛ تا بدون نگرانی از آلودگی های احتمالی حمل و نقل، محصول خود را مورد استفاده قرار دهید.

یادمان باشد کرونا چراغ خاموش قربانی می گیرد… پس باید با کمک هم، زنجیره انتقال آن را قطع کنیم ..