اگر مبلغ از حساب بانکی کسر شود اما سفارش تایید نشود چه باید کرد؟

ابتدا باید مطمئن شوید که مبلغ از حساب شما کسر شده است. اگر مبلغ در حساب بانک طرف قرارداد باقی بماند، نهایتا تا 72 ساعت بعد مبلغ بازگشت داده می‌شود. اما اگر پس از ۷۲ ساعت مبلغ به حساب شما بازگشت داده نشد، با واحد فروش تماس حاصل نمایید و با اعلام کد رهگیری و شماره کارت، موضوع را پیگیری نمایید.