آیا برای خرید عضویت در سایت الزامی است؟

خیر ، هیچگونه محدودیتی در خرید بدون عضویت وجود ندارد ؛ اما به جهت پیگیری های بعدی و امکان ارتباط موثر و اطلاع رسانی های بعدی ، پیشنهاد می گردد تا نسبت به عضویت نیز اقدام بفرمایید.