در صورت تکمیل، تغییر یا انصراف سفارش، باید چه مراحلی طی شود؟

برای تکمیل، تغییر یا انصراف سفارش تا پیش از مرحله ارسال، می‌توانید با همکاران بخش فروش تماس بگیرید و سفارش خود را تغییر دهید یا کنسل کنید. در صورت انصراف پس از ارسال به دلیل مغایرت و ایراد فنی، تمام مبلغ پرداختی به شما بازمی‌گردد. اما در صورت انصراف به دلیل غیرفنی، هزینه ارسال به عهده مشتری خواهد بود و پس از بازگشت کالا ، مبلغ کالا به او عودت می‌گردد.