امکان سفارش چند محصول به صورت همزمان وجود دارد؟

بله، شما می‌توانید یک محصول و یا چند محصول مختلف را به صورت همزمان سفارش دهید.