آیا پس از ثبت نهایی سفارش و پرداخت، باید هزینه دیگری پرداخت شود؟

خیر، پس از ثبت نهایی سفارش، حتی در صورت تغییر در قیمت محصول و هزینه ارسال، مبلغ اضافه‌تری از شما دریافت نخواهد شد.